Pozycjonowanie I Optymalizacja

W sesji będą używane ustawienia serwera proxy zdefiniowane w używanej przeglądarce ONLINE. Sekcja dotycząca usługi proxy zawiera najistotniejsze informacje dzięki temat wydajności i struktury serwera proxy, jak zastosowanie procesora i pamięci RAM, procentowe wykorzystanie ogółu zasobów serwera, liczbę użytkowników i obiektów. Prac

read more